Privatlivspolitik for HTX-LAN

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan HTX-LAN (herefter benævnt “vi”, “os” eller “vores”) indsamler, bruger og beskytter de personlige oplysninger, som du (herefter benævnt “bruger”, “du” eller “dine”) giver os, når du besøger vores hjemmeside og tilmelder dig HTX-LAN.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

HTX-LAN er dataansvarlig for de personlige oplysninger, som vi indsamler og behandler via vores hjemmeside. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores privatlivspraksis eller ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, kan du kontakte os via e-mail på info@htx-lan.dk.

Vi gør opmærksom på, at det er The Mikkel Hosting, som udbyder hosting muligheden, og derfor behandler de underliggende data.

Oplysninger, vi indsamler

Vi indsamler og behandler kun de personlige oplysninger, som er nødvendige for at levere vores tjenester til dig og for at opfylde vores lovbestemte forpligtelser. De oplysninger, som vi indsamler og behandler, kan omfatte følgende:

 • Navn (fornavn og efternavn)
 • E-mailadresse
 • IP-adresse

Formålet med behandlingen

Vi bruger de personlige oplysninger, som vi indsamler, til følgende formål:

 • At tilmelde dig HTX-LAN
 • At kontakte dig i forbindelse med HTX-LAN
 • At opfylde vores lovmæssige forpligtelser

Retlig grundlag for behandling

Vi behandler kun dine personlige oplysninger, når vi har et retligt grundlag til at gøre det. Det retlige grundlag kan omfatte følgende:

 • Dit samtykke
 • At opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig
 • At opfylde vores lovmæssige forpligtelser
 • For at forfølge vores legitime interesser, som ikke overstiger dine interesser og grundlæggende rettigheder og friheder

Overførsel af oplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele dine personlige oplysninger med tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre det er nødvendigt for at opfylde vores lovmæssige forpligtelser. Vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores betroede tjenesteudbydere, som hjælper os med at levere vores tjenester til dig, men kun når det er nødvendigt for at levere tjenesterne. Disse tjenesteudbydere kan kun behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner og på en sikker og fortrolig måde.

Opbevaring af personlige oplysninger

Vi vil kun opbevare dine personlige oplysninger så længe, som det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til, medmindre lovgivningen kræver, at vi opbevarer oplysningerne i længere tid. Vi vil opbevare dine personlige oplysninger sikkert og træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang, tab, misbrug eller ændring af dine personlige oplysninger.

Dine rettigheder

Du har visse rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder:

 • Retten til at få adgang til dine personlige oplysninger og anmode om en kopi af dem
 • Retten til at få rettet eller slettet dine personlige oplysninger, hvis de er unøjagtige, ufuldstændige eller irrelevante
 • Retten til at begrænse vores behandling af dine personlige oplysninger i visse omstændigheder
 • Retten til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personlige oplysninger, når behandlingen er baseret på samtykke
 • Retten til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte os via e-mail på info@htx-lan.dk.

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden. Eventuelle ændringer vil træde i kraft fra det tidspunkt, hvor den ændrede privatlivspolitik offentliggøres på vores hjemmeside.

Sidst opdateret: 25-03-2023

Vi håber, at denne privatlivspolitik har givet dig en klar og detaljeret oversigt over, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, er du velkommen til at kontakte os.